Szkoła Policealna Dla Dorosłych - Chorzów

no image Szkoła Policealna Dla Dorosłych to publiczna jednostka edukacyjna. Jej budynek mieści się w miejscowości Chorzów, ulica Urbanowicza, nr 2, kod pocztowy: 41500. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma nr Regon 272112484. Uczniami szkoły są dorośli. Ich liczba wynosi 67, z czego 49 jest płci żeńskiej. Za prowadzenie szkoły odpowiada Miasto Na Prawach Powiatu. Kontakt z placówką możliwy jest pod numerem telefonu 322411737, a także przez faks 322411737.