Policealne Studium Zawodowe - Konin

no image Policealne Studium Zawodowe to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka oświatowa. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Konin, ulica Budowlanych, nr 6, kod pocztowy: 62510. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada numer Regon 311022475. Osobami uczęszczającymi do szkoły są dorośli. Ich liczba równa jest 0, z czego 0 stanowią uczennice. Kontakt z placówką możliwy jest telefonicznie pod numerem 632435354, a także za pośrednictwem faksu 632435354.