Szkoła Policealna Zawodowa Technik Technologii Odzieży - Ciechanów

no image Szkoła Policealna Zawodowa Technik Technologii Odzieży to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka oświatowa. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Ciechanów, ulica W. Reymonta, nr 2, kod pocztowy: 6400. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała nr Regon 130852627. Osobami uczęszczającymi do szkoły są dorośli. Ich liczba wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Kontakt ze szkołą możliwy jest telefonicznie pod numerem 236738458, a także przez faks 236738458.