Szkoła Policealna Im Prof Zbigniewa Religi W Olsztynie - Olsztyn

no image Szkoła Policealna Im Prof Zbigniewa Religi W Olsztynie to publiczna placówka edukacyjna. Jej budynek znajduje się w miejscowości Olsztyn, ulica Mariańska, nr 3A, kod pocztowy: 10052. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma numer Regon 511388224. Osobami uczęszczającymi do instytucji są dorośli. Ich liczebność wynosi 261, z czego 240 jest płci żeńskiej. Za prowadzenie instytucji odpowiada Samorząd Województwa, a także 9 pedagogów pracujących na część etatu. Kontakt ze szkołą możliwy jest pod numerem telefonu 895274462, a także za pośrednictwem faksu 895274462.