Medyczne Studium Zawodowe W Biłgoraju - Biłgoraj

no image Medyczne Studium Zawodowe W Biłgoraju to publiczna instytucja oświatowa. Jej budynek mieści się w miejscowości Biłgoraj, ulica Tadeusza Kościuszki, nr 127, kod pocztowy: 23400. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada nr Regon 950217764. Osobami uczęszczającymi do instytucji są dorośli. Ich liczba równa jest 42, z czego 38 jest płci żeńskiej. Za funkcjonowanie szkoły odpowiada Samorząd Województwa. Placówka jest miejscem pracy dla 1 pełnoetatowego nauczyciela, a także 4 pedagogów pracujących w niepełnym wymiarze godzinowym. Kontakt z placówką możliwy jest telefonicznie pod numerem 846860052, a także za pośrednictwem faksu 846860052.