Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy O'chikara W Białymstoku - Białystok

no image Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy O'chikara W Białymstoku to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej instytucja oświatowa. Jej siedziba mieści się w miejscowości Białystok, ulica Legionowa, nr 7, kod pocztowy: 15281. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada numer Regon 430493082. Osobami uczęszczającymi do placówki są dorośli. Ich liczba wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Za funkcjonowanie instytucji odpowiada O'chikara M.kwiatkowski i D.kowalski S.j.. Kontakt z instytucją możliwy jest telefonicznie pod numerem 857446090, a także za pośrednictwem faksu 857446090.