Szkoła Policealna Nr 3 - Katowice

no image Szkoła Policealna Nr 3 to publiczna instytucja oświatowa. Jej budynek mieści się w miejscowości Katowice, ulica Al. B. Krzywoustego, nr 13, kod pocztowy: 40870. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada nr Regon 272110226. Uczniami szkoły są dzieci lub młodzież. Ich liczebność równa jest 0, z czego 0 stanowią uczennice. Za prowadzenie szkoły odpowiada Miasto Na Prawach Powiatu. Kontakt z placówką możliwy jest pod numerem telefonu 322543048, a także przez faks 322543048.