Pine Ridge Farms

no image Pine Ridge Farms jest położony w Powell Butte przy ulicy o nazwie 2490 Sw Williams Rd (kod pocztowy 97753). Wyżej wymieniona firma charakteryzuje się rodzajem Assumed Business Name. W rejestrze stanowym ma id 76353086 a widoczna jest od 7/13/2000. Aktualne informacje dotyczące firmy dostępne są pod adresem http://egov sos state or us/br/pkg_web_name_srch_inq do_name_srch?p_name=&p_regist_nbr=76353086&p_srch=PHASE1&p_print=FALSE&p_entity_status=ACTINA.