Bob's Blueberry Hill Farm, Llc

no image Bob's Blueberry Hill Farm, Llc zlokalizowana w Lebanon przy ulicy o nazwie 34830 Meridian Road (kod pocztowy 97355). Wyżej wymieniona organizacja charakteryzuje się typem Domestic Limited Liability Company. W rejestrze stanowym ma id 96915492 a data rejestracji to 10/7/2013. Szczegółowe dane dotyczące firmy dostępne są na stronie internetowej http://egov sos state or us/br/pkg_web_name_srch_inq do_name_srch?p_name=&p_regist_nbr=96915492&p_srch=PHASE1&p_print=FALSE&p_entity_status=ACTINA.