Roosevelt Acres, Llc

no image

Roosevelt Acres, Llc znajduję się w Eugene przy drodze o nazwie 4175 Fergus (zip 97402). Wyżej wymieniona firma charakteryzuje się typem Domestic Limited Liability Company. W rejestrze stanowym ma id 25425992 a została zgłoszona w dniu 11/29/2004. Aktualne informacje dotyczące firmy dostępne są pod adresem http://egov sos state or us/br/pkg_web_name_srch_inq do_name_srch?p_name=&p_regist_nbr=25425992&p_srch=PHASE1&p_print=FALSE&p_entity_status=ACTINA.