Children's Fair

no image Children's Fair zlokalizowana w Portland przy drodze nazywającej się 14750 Se Clinton St (zip 97236). Wyżej wymieniona organizacja charakteryzuje się typem Assumed Business Name. W rejestrze stanowym ma nr 38814091 a widoczna jest od 10/9/2006. Szczegółowe dane dotyczące firmy dostępne są na stronie www http://egov sos state or us/br/pkg_web_name_srch_inq do_name_srch?p_name=&p_regist_nbr=38814091&p_srch=PHASE1&p_print=FALSE&p_entity_status=ACTINA.