Wojewódzka Szkoła Policealna Dla Dorosłych - Słupsk

no image Wojewódzka Szkoła Policealna Dla Dorosłych to publiczna placówka edukacyjna. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Słupsk, ulica Bałtycka, nr 29, kod pocztowy: 76200. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma numer Regon 000295834. Uczniami szkoły są dorośli. Ich liczebność równa jest 84, z czego 66 stanowią uczennice. Za prowadzenie instytucji odpowiada Samorząd Województwa. Kontakt z placówką możliwy jest pod numerem telefonu 598422347, a także za pośrednictwem faksu 598422347.