Szkoła Policealna W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - Strzelin

no image Szkoła Policealna W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 to publiczna jednostka edukacyjna. Jej siedziba mieści się w miejscowości Strzelin, ulica Stanisława Staszica, nr 5, kod pocztowy: 57100. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada nr Regon 020132571. Uczniami szkoły są dorośli. Ich liczba równa jest 0, z czego 0 stanowią uczennice. Kontakt z sekretariatem możliwy jest telefonicznie pod numerem 713920008, a także za pośrednictwem faksu 713920008.