Szkoła Policealna - Skawina

no image Szkoła Policealna to publiczna jednostka edukacyjna. Jej budynek znajduje się w miejscowości Skawina, ulica Kopernika, nr 13, kod pocztowy: 32050. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada numer Regon 120046265. Uczniami instytucji są dorośli. Ich liczba równa jest 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za funkcjonowanie instytucji odpowiada Powiat Ziemski. Kontakt z sekretariatem możliwy jest pod numerem telefonu 122761522, a także przez faks 122763451.