Szkoła Policealna - Różaniec

no image Szkoła Policealna to publiczna jednostka oświatowa. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Różaniec, ulica Różaniec Pierwszy, nr 94, kod pocztowy: 23420. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada numer Regon 951196739. Osobami uczęszczającymi do instytucji są dorośli. Ich liczebność wynosi 80, z czego 19 jest płci żeńskiej. Za prowadzenie jednostki odpowiada Minister Ds Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kontakt z instytucją możliwy jest pod numerem telefonu 846899382, a także przez faks 846899346.