Szkoła Policealna Nr 10 - Wrocław

no image Szkoła Policealna Nr 10 to publiczna jednostka oświatowa. Jej budynek znajduje się w miejscowości Wrocław, ulica Borowska, nr 105, kod pocztowy: 50551. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma nr Regon 020132631. Osobami uczęszczającymi do placówki są dzieci lub młodzież. Ich liczebność wynosi 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za funkcjonowanie szkoły odpowiada Miasto Na Prawach Powiatu. Kontakt z sekretariatem możliwy jest pod numerem telefonu 713364226, a także za pośrednictwem faksu 717334010.