Szkoła Policealna - Gorlice

no image Szkoła Policealna to publiczna instytucja edukacyjna. Jej siedziba mieści się w miejscowości Gorlice, ulica Ks kard stef wyszyńskiego, nr 18, kod pocztowy: 38300. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała nr Regon 492831240. Uczniami szkoły są dzieci lub młodzież. Ich liczba wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Za prowadzenie instytucji odpowiada Powiat Ziemski. Kontakt z sekretariatem możliwy jest telefonicznie pod numerem 183536040, a także przez faks 183536040.