Szkoła Policealna Dla Dorosłych - Sulechów

no image Szkoła Policealna Dla Dorosłych to publiczna jednostka edukacyjna. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Sulechów, ulica Piaskowa, nr 53, kod pocztowy: 66100. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała numer Regon 080282329. Osobami uczęszczającymi do placówki są dorośli. Ich liczba równa jest 0, z czego 0 stanowią uczennice. Za funkcjonowanie szkoły odpowiada Powiat Ziemski. Kontakt z sekretariatem możliwy jest telefonicznie pod numerem 683852686, a także za pośrednictwem faksu 683853304.