Szkoła Policealna Dla Dorosłych - Piotrkowice Małe

no image Szkoła Policealna Dla Dorosłych to publiczna instytucja edukacyjna. Jej budynek mieści się w miejscowości Piotrkowice Małe, nr 87D, kod pocztowy: 32104. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada nr Regon 120031690. Osobami uczęszczającymi do placówki są dorośli. Ich liczebność wynosi 20, z czego 9 stanowią uczennice. Za funkcjonowanie jednostki odpowiada Powiat Ziemski. Kontakt ze szkołą możliwy jest telefonicznie pod numerem 123869420, a także za pośrednictwem faksu 123869411.