Szkoła Policealna Dla Dorosłych - Będzin

no image Szkoła Policealna Dla Dorosłych to publiczna placówka oświatowa. Jej budynek mieści się w miejscowości Będzin, ulica Krasickiego, nr 17, kod pocztowy: 42500. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała numer Regon 276977494. Osobami uczęszczającymi do placówki są dorośli. Ich liczba równa jest 50, z czego 27 jest płci żeńskiej. Za prowadzenie instytucji odpowiada Powiat Ziemski. Kontakt z instytucją możliwy jest pod numerem telefonu 327615431, a także przez faks 327615541.