Szkoła Policealna Administracji Profesja - Katowice

no image Szkoła Policealna Administracji Profesja to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka edukacyjna. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Katowice, ulica Słowackiego, nr 16, kod pocztowy: 40094. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada numer Regon 243033008. Osobami uczęszczającymi do szkoły są dorośli. Ich liczebność równa jest 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za funkcjonowanie instytucji odpowiada Profesja Centrum Kształcenia Kadr Sp Z O o . Kontakt z placówką możliwy jest pod numerem telefonu 327815502, a także za pośrednictwem faksu 322587012.