Publiczna Szkoła Policealna Informatyki

no image Publiczna Szkoła Policealna Informatyki "żak" W Łodzi to publiczna instytucja oświatowa. Jej budynek mieści się w miejscowości Łódź, ulica Piotrkowska, nr 278, kod pocztowy: 90361. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała nr Regon 100190115. Uczniami instytucji są dorośli. Ich liczba wynosi 137, z czego 50 stanowią uczennice. Za prowadzenie szkoły odpowiada Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp Z O o . Kontakt ze szkołą możliwy jest pod numerem telefonu 426834412, a także za pośrednictwem faksu 426834411.