Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Policealna Szkoła Administracji - Gdańsk

no image Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Policealna Szkoła Administracji to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej jednostka oświatowa. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Gdańsk, ulica Aksamitna, nr 8, kod pocztowy: 80858. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała numer Regon 190491482. Osobami uczęszczającymi do szkoły są dorośli. Ich liczba równa jest 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Kontakt z instytucją możliwy jest telefonicznie pod numerem 583012307, a także przez faks 583013534.