Policealne Studium Zawodowe - Cieszyn

no image Policealne Studium Zawodowe to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej instytucja oświatowa. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Cieszyn, ulica Plac Józefa Londzina, nr 3, kod pocztowy: 43400. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma numer Regon 000512533. Uczniami szkoły są dorośli. Ich liczba wynosi 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Kontakt ze szkołą możliwy jest telefonicznie pod numerem 338522343, a także przez faks 338522343.