Policealna Szkoła Informatyczna Dla Dorosłych S. C. Cenzus - Łódź

no image Policealna Szkoła Informatyczna Dla Dorosłych S. C. Cenzus to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej jednostka oświatowa. Jej budynek mieści się w miejscowości Łódź, ulica Al. J. Piłsudskiego, nr 101, kod pocztowy: 92332. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała nr Regon 471398928. Uczniami instytucji są dorośli. Ich liczba wynosi 0, z czego 0 stanowią uczennice. Za funkcjonowanie jednostki odpowiada S. C. Cenzus. Kontakt ze szkołą możliwy jest telefonicznie pod numerem 426743576, a także przez faks 426743576.