Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej We Wrocławiu - Wrocław

no image Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej We Wrocławiu to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej placówka edukacyjna. Jej budynek znajduje się w miejscowości Wrocław, ulica Skwierzyńska, nr 1/7, kod pocztowy: 53521. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała numer Regon 390553426. Osobami uczęszczającymi do instytucji są dorośli. Ich liczba wynosi 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za funkcjonowanie szkoły odpowiada Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu. Kontakt z instytucją możliwy jest telefonicznie pod numerem 717931205.