Niepubliczne Policealne Zaoczne Studium Informatyczne - Leżajsk

no image Niepubliczne Policealne Zaoczne Studium Informatyczne to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej instytucja edukacyjna. Jej siedziba mieści się w miejscowości Leżajsk, ulica M.curie-Skłodowskiej, nr 8, kod pocztowy: 37300. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada nr Regon 691575811. Uczniami instytucji są dorośli. Ich liczebność równa jest 0, z czego 0 stanowią uczennice. Kontakt z sekretariatem możliwy jest telefonicznie pod numerem 172427673, a także za pośrednictwem faksu 172427673.