Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe W Tychach Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach - Tychy

no image Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe W Tychach Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej instytucja edukacyjna. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Tychy, ulica Budowlanych, nr 156, kod pocztowy: 43100. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) posiada nr Regon 000512533. Uczniami instytucji są dzieci lub młodzież. Ich liczba równa jest 0, z czego 0 jest płci żeńskiej. Za prowadzenie instytucji odpowiada Zakład Doskonalneia Zawodowego W Katowicach. Kontakt z instytucją możliwy jest pod numerem telefonu 323270880, a także przez faks 323270880.