Niepubliczna Policealna Szkoła Dla Dorosłych

no image Niepubliczna Policealna Szkoła Dla Dorosłych "eurocollege" W Żorach to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej instytucja oświatowa. Jej budynek mieści się w miejscowości Żory, ulica Garncarska, nr 16 A, kod pocztowy: 44240. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma numer Regon 300879141. Uczniami instytucji są dorośli. Ich liczebność równa jest 0, z czego 0 stanowią uczennice. Za funkcjonowanie jednostki odpowiada Teb Edukacja Sp. Z O.o.. Kontakt z instytucją możliwy jest telefonicznie pod numerem 324342438, a także przez faks 324342916.