Medyczna Szkoła Policealna Dla Dorosłych Twp - Radom

no image Medyczna Szkoła Policealna Dla Dorosłych Twp to niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej instytucja edukacyjna. Jej siedziba mieści się w miejscowości Radom, ulica Partyzantów, nr 5/7, kod pocztowy: 26600. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) otrzymała nr Regon 290571812. Osobami uczęszczającymi do placówki są dorośli. Ich liczba równa jest 0, z czego 0 stanowią uczennice. Za prowadzenie instytucji odpowiada Towarzystwo Wiedzy Powszechnej O/r W Kielcach. Kontakt z placówką możliwy jest telefonicznie pod numerem 483622628.