Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej W Częstochowie - Częstochowa

no image

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej W Częstochowie to publiczna jednostka edukacyjna. Jej budynek mieści się w miejscowości Częstochowa, ulica Sabinowska, nr 62/64, kod pocztowy: 42200. Szkoła policealna (ponadgimnazjalna) ma nr Regon 150123657. Uczniami placówki są dorośli. Ich liczebność równa jest 336, z czego 7 stanowią uczennice. Za funkcjonowanie szkoły odpowiada Minister Ds Wewnętrznych. Instytucja jest miejscem pracy dla 64 pełnoetatowych nauczycieli. Kontakt z instytucją możliwy jest telefonicznie pod numerem 343785300, a także za pośrednictwem faksu 343785332.