Friends Of Dibblee Point

no image Friends Of Dibblee Point jest położony w Rainier przy drodze o nazwie Po Box 211 (zip 97048). Wyżej wymieniona organizacja charakteryzuje się typem Domestic Nonprofit Corporation. W rejestrze stanowym ma identyfikator 30802292 a została zgłoszona w dniu 8/29/2005. Szczegółowe dane dotyczące firmy dostępne są pod adresem http://egov sos state or us/br/pkg_web_name_srch_inq do_name_srch?p_name=&p_regist_nbr=30802292&p_srch=PHASE1&p_print=FALSE&p_entity_status=ACTINA.