Big Jim's Drive-In

no image Big Jim's Drive-In zlokalizowana w The Dalles przy ulicy nazywającej się 617 Brentwood Dr (zip 97058). Wyżej wymieniona spółka charakteryzuje się typem Assumed Business Name. W rejestrze stanowym ma id 56926281 a data rejestracji to 4/9/1997. Dodatkowe informacje dotyczące firmy dostępne są na stronie www http://egov sos state or us/br/pkg_web_name_srch_inq do_name_srch?p_name=&p_regist_nbr=56926281&p_srch=PHASE1&p_print=FALSE&p_entity_status=ACTINA.